Basınçlı Kap ve Tesisatlar

Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılmaktadır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır. Ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir.

 

Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri, 03/03/2018 tarihli ve 30349 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 24436 sayılı Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, 31/12/2012 tarihli ve 28514 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 16979 sayılı Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve 03/11/2016 tarihli ve 29877 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 23011 sayılı Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliğinde yer alan ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan hususlar saklı kalmak kaydıyla ilgili standartlarda belirtilen kriterlere göre yapılır.

 

Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri, TS EN ISO 9712 standardına göre eğitim almış makine mühendisi ve aynı eğitimi almış makine teknikeri veya yüksek teknikerler tarafından yapılır.

 

a-    Buhar Kazanları

TS 2025, TS EN 12952-6, TS-377-5 ve EN 12953-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

 

b-    Kalorifer Kazanları

TS EN 13445-5, TS EN 303-1, TS EN 303- 3 ve TS EN 303-5 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

 

c-    Taşınabilir Gaz Tüpleri (Dikişli, Dikişsiz)

TS EN 1802, TS EN 1803, TS EN 1968, TS EN 14876 ve TS EN ISO 16148 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.


d-    Taşınabilir Asetilen Tüpleri

TS EN ISO 10462 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

 

e-    Manifoldlu Asetilen Tüp Demetleri

TS EN ISO 13088, TS EN 13720 ve TS EN 15888 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

 

f-    Manifoldlu Tüp Demetleri

TS EN 13385, TS EN ISO 10961 ve TS EN 15888 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

 

g-    Sıvılaştırılmış Gaz Tankları (LPG, ve benzeri) (yerüstü)

TS 1446, TS EN 12817 ve TS EN 12819   standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak  yapılır.  LPG tanklarında bulunan emniyet valfleri ise 5 yılda bir kontrol ve teste tabi tutulur.

 

h-    Sıvılaştırılmış Gaz Tankları (LPG, ve benzeri) (yerüstü)

TS  EN 12817, TS EN 12819 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak  yapılır. LPG tanklarında bulunan emniyet valfleri ise 5 yılda bir kontrol ve teste tabi tutulur.

 

i-    Kullanımdaki LPG Tüpleri

TS EN 1440 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

 

j-    Basınçlı Hava Tankları

TS 1203 EN 286-1, TS EN 1012-1, TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.Seyyar veya sabit kompresör hava tankları ile basınçlı hava ihtiva eden her türlü kap ve bunların sabit donanımı. 
Kademeli sıkıştırma yapan kompresörlerin her kademesinde hidrostatik basınç deneyi, basınçlı hava tankları ile bunların sabit donanımlarının, o kademede müsaade edilen en yüksek basıncının 1,5 katı ile yapılır.

 

k-    Kriyojenik Tanklar

TS EN ISO 21029-2, TS EN ISO 21009-2, TS EN 13530-3 ve TS EN 14197-3 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

 

l-    Tehlikeli Sıvıların Bulunduğu Tank ve Depolar

API 620,  API 650, API 653, API 2610 standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır. 

Tehlikeli sıvılar: aşındırıcı veya sağlığa zararlı sıvılardır.