Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmasına Dair Yönetmelik

ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Aşağıda yer alan bağlantıyı inceleyebilirsiniz.

 

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18759&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fanlar%C4%B1n%20titre%C5%9Fimle