Elektrik Tesisatı, Topraklama Tesisatı, Paratoner

a-    Elektrik Tesisatı Kontrolü

Elektrik Tesisatı Kontrolü aşağıdaki hususları kapsamaktadır:
Ana Dağıtım Panosu ve Tali Panolar
Sigorta Kutuları
Makine ve ekipman elektrik hatları
Prizler
Jeneratör, Kompresör, Hidrafor Pompaları vb. statik noktalar
Paratoner ve Yıldırımdan Korunma tesisleri
b-    Topraklama Tesisat Kontrolü

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na bağlı olarak çıkartılan, 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği gereğince; işyerlerinde topraklama tesisatı yetkili kişiler tarafından yılda en az bir defa kontrol edilmeli ve raporlanmalıdır.

c-    Paratoner Tesisatı Kontrolü

Yetkili teknik personellerimiz tarafından yapılan Paratoner ölçüm ve kontrolleri, ilgili İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) mevzuat kriterlerine uygun olarak kalibrasyonlu ölçüm cihazları kullanılarak gerçekleştirilmektedir.


Paratoner Tesisat Ölçüm ve Kontrolleri aşağıdaki hususları kapsamaktadır:

  • Koruma Borusu Kontrolleri
  • İndirme İletkenleri Kontrolleri
  • Muayene Klemensi Kontrolleri
  • Çatı Üstü Kontrolleri
  • Paratoner Topraklama Ölçümü