Kaldırma ve İletme Ekipmanları

a-    Kaldırma ve/veya iletme araçları 
TS 10116, TS EN 280+A1, TS EN 818-6+A1, TS EN 1495+A2, TS EN 1709, TS EN 12079-3, TS EN 81–3+A1, TS EN 13015+A1, TS ISO 9386-1, TS ISO 9386-2, TS EN 12158-1+A1, TS EN 12158-2+A1, TS EN 12159, TS EN 12927-7, TS EN 13157+A1,  TS EN ISO 13534, TS ISO 789-2, TS ISO 3056, TS ISO 4309, TS ISO 7592, TS ISO 9927-1, TS ISO 11662-1, TS ISO 12480-1, TS ISO 12482, FEM 9.751,  FEM 9.752, FEM 9.755 ve FEM 9.756 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

b-    Asansör (İnsan ve Yük Taşıyan)
29/06/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 22617 sayılı Asansör Yönetmeliği ile 24/06/2015 tarihli ve 29396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 20852 sayılı Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği’nde yer alan hususlar saklı kalmak kaydıyla TS EN 81-3+A1, TS EN 13015+A1, TS ISO 9386-1 ve TS ISO 9386-2, standartlarında belirtilen kriterlere göre yapılır.

c-    Yürüyen merdiven ve yürüyen bant
TS EN 13015+A1 standardında belirtilen şartlar kapsamında yapılır.

d-    İstif Makinesi (forklift, transpalet, lift)
TS 10689, TS EN ISO 3691-5, TS ISO 5057, TS 10201 ISO 3184, TS ISO 1074 ve FEM 4.004 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

e-    Yapı İskeleleri
TS EN 1495 + A2 ve TS EN 1808 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.