Tesisatlar

İlgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, tesisatların periyodik kontrolleri yılda bir yapılır.

Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner tesisatı ile akümülatör ve transformatör ve benzeri elektrik ile ilgili tesisatın periyodik kontrolleri elektrik mühendisleri, elektrik tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.

Elektrik dışında kalan diğer tesisatın periyodik kontrolleri makine mühendisleri, makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.

a-    Akümülatör, Transformatör

İmalatçının belirleyeceği şartlar kapsamında yapılır.

b-    Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı

Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılır. Ayrıca TS 9811, TS EN 671-3, TS EN 12416-1 + A2, TS EN 12416-2 + A1, TS EN 12845 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

c-    Yangın Söndürme cihazı

TSE ISO/TS 11602-2 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

d-    Havalandırma ve Klima Tesisatı

Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılır.